شیائومی | XIAOMI

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:
 • شیائومی پوکوفون اف 1 | (Xiaomi Pocophone F1 (M1805E10A

  شیائومی پوکوفون اف 1 | (Xiaomi Pocophone F1 (M1805E10A (3)

 • شیائومی ردمی 5 | (Xiaomi Redmi 5 (MAG138

  شیائومی ردمی 5 | (Xiaomi Redmi 5 (MAG138 (1)

 • شیائومی ردمی 5 آ | (Xiaomi Redmi 5A (MCG3B

  شیائومی ردمی 5 آ | (Xiaomi Redmi 5A (MCG3B (1)

 • شیائومی ردمی 5 پلاس | (Xiaomi Redmi 5 Plus (MEG7

  شیائومی ردمی 5 پلاس | (Xiaomi Redmi 5 Plus (MEG7 (1)

 • شیائومی ردمی 6 | (Xiaomi Redmi 6 (M1804C3DG

  شیائومی ردمی 6 | (Xiaomi Redmi 6 (M1804C3DG (2)

 • شیائومی ردمی 6 آ | (Xiaomi Redmi 6A (M1804C3CG

  شیائومی ردمی 6 آ | (Xiaomi Redmi 6A (M1804C3CG (2)

 • شیائومی ردمی 7 | (Xiaomi Redmi 7 (M1810F6LG

  شیائومی ردمی 7 | (Xiaomi Redmi 7 (M1810F6LG (6)

 • شیائومی ردمی 7 آ | (Xiaomi Redmi 7A (MZB7995IN

  شیائومی ردمی 7 آ | (Xiaomi Redmi 7A (MZB7995IN (8)

 • شیائومی ردمی 8 | XIAOMI REDMI 8

  شیائومی ردمی 8 | XIAOMI REDMI 8 (7)

 • شیائومی ردمی 8 آ | Xiaomi Redmi 8A

  شیائومی ردمی 8 آ | Xiaomi Redmi 8A (7)

 • شیائومی ردمی 9 | Xiaomi Redmi Note 9

  شیائومی ردمی 9 | Xiaomi Redmi Note 9 (1)

 • شیائومی ردمی اس 2 | (Xiaomi Redmi S2 (M1803E6G

  شیائومی ردمی اس 2 | (Xiaomi Redmi S2 (M1803E6G (1)

 • شیائومی ردمی کا 20 | (Xiaomi Redmi K20 (M1903F10I

  شیائومی ردمی کا 20 | (Xiaomi Redmi K20 (M1903F10I (5)

 • شیائومی ردمی کا 20 پرو | (Xiaomi Redmi K20 Pro (M1903F11I

  شیائومی ردمی کا 20 پرو | (Xiaomi Redmi K20 Pro (M1903F11I (7)

 • شیائومی ردمی کا 30 | Xiaomi Redmi K30

  شیائومی ردمی کا 30 | Xiaomi Redmi K30 (3)

 • شیائومی ردمی گو | (Xiaomi Redmi Go (M1903C3GG

  شیائومی ردمی گو | (Xiaomi Redmi Go (M1903C3GG (2)

 • شیائومی ردمی نوت 10 | Xiaomi Redmi Note 10 

  شیائومی ردمی نوت 10 | Xiaomi Redmi Note 10  (2)

 • شیائومی ردمی نوت 10 پرو | Xiaomi Redmi Note 10 Pro

  شیائومی ردمی نوت 10 پرو | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (1)

 • شیائومی ردمی نوت 4 ایکس | (Xiaomi Redmi Note 4x (MAG138

  شیائومی ردمی نوت 4 ایکس | (Xiaomi Redmi Note 4x (MAG138 (1)

 • شیائومی ردمی نوت 5 آ پرایم | Xiaomi Redmi Note 5A Prime

  شیائومی ردمی نوت 5 آ پرایم | Xiaomi Redmi Note 5A Prime (1)

 • شیائومی ردمی نوت 5 پرو | (Xiaomi Redmi Note 5 Pro (MEI7S

  شیائومی ردمی نوت 5 پرو | (Xiaomi Redmi Note 5 Pro (MEI7S (2)

 • شیائومی ردمی نوت 6 پرو | (Xiaomi Redmi Note 6 Pro (M1806E7TG

  شیائومی ردمی نوت 6 پرو | (Xiaomi Redmi Note 6 Pro (M1806E7TG (4)

 • شیائومی ردمی نوت 7 | (Xiaomi Redmi Note 7 (M1901F7G

  شیائومی ردمی نوت 7 | (Xiaomi Redmi Note 7 (M1901F7G (13)

 • شیائومی ردمی نوت 7 پرو | (Xiaomi Redmi Note 7 Pro (M1901F7S

  شیائومی ردمی نوت 7 پرو | (Xiaomi Redmi Note 7 Pro (M1901F7S (5)

 • شیائومی ردمی نوت 8 | (XIAOMI REDMI NOTE 8 (M1908C3JH

  شیائومی ردمی نوت 8 | (XIAOMI REDMI NOTE 8 (M1908C3JH (12)

 • شیائومی ردمی نوت 8 پرو | (XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO (2015105

  شیائومی ردمی نوت 8 پرو | (XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO (2015105 (12)

 • شیائومی ردمی نوت 8 تی | XIAOMI REDMI NOTE 8t

  شیائومی ردمی نوت 8 تی | XIAOMI REDMI NOTE 8t (6)

 • شیائومی ردمی نوت 9 | Xiaomi Redmi Note 9

  شیائومی ردمی نوت 9 | Xiaomi Redmi Note 9 (5)

 • شیائومی ردمی نوت 9 اس | Xiaomi Redmi Note 9s

  شیائومی ردمی نوت 9 اس | Xiaomi Redmi Note 9s (7)

 • شیائومی ردمی نوت 9 پرو | Xiaomi Redmi Note 9 Pro

  شیائومی ردمی نوت 9 پرو | Xiaomi Redmi Note 9 Pro (5)

 • شیائومی ردمی نوت 9 پرو مکس | XIAOMI REDMI NOTE 9 Pro Max

  شیائومی ردمی نوت 9 پرو مکس | XIAOMI REDMI NOTE 9 Pro Max (2)

 • شیائومی می 10 پرو | Xiaomi Mi 10 Pro

  شیائومی می 10 پرو | Xiaomi Mi 10 Pro (1)

 • شیائومی می 6 ایکس | (Xiaomi Mi 6x (M1804D2SG

  شیائومی می 6 ایکس | (Xiaomi Mi 6x (M1804D2SG (2)

 • شیائومی می 8 | (Xiaomi Mi 8 (M1803E1A

  شیائومی می 8 | (Xiaomi Mi 8 (M1803E1A (1)

 • شیائومی می 8 پرو | (Xiaomi Mi 8 Pro (M1807E8A

  شیائومی می 8 پرو | (Xiaomi Mi 8 Pro (M1807E8A (1)

 • شیائومی می 8 لایت | (Xiaomi Mi 8 Lite (M1808D2TG

  شیائومی می 8 لایت | (Xiaomi Mi 8 Lite (M1808D2TG (3)

 • شیائومی می 9 | (Xiaomi Mi 9 (M1902F1G

  شیائومی می 9 | (Xiaomi Mi 9 (M1902F1G (7)

 • شیائومی می 9 اس ای | (Xiaomi Mi 9 SE (M1903F2G

  شیائومی می 9 اس ای | (Xiaomi Mi 9 SE (M1903F2G (4)

 • شیائومی می 9 پرو | Xiaomi Mi 9 Pro

  شیائومی می 9 پرو | Xiaomi Mi 9 Pro (1)

 • شیائومی می 9 تی | Xiaomi Mi 9T

  شیائومی می 9 تی | Xiaomi Mi 9T (9)

 • شیائومی می 9 تی پرو | Xiaomi Mi 9T Pro

  شیائومی می 9 تی پرو | Xiaomi Mi 9T Pro (2)

 • شیائومی می 9 لایت | (XIAOMI MI 9 LITE (M1904F3BG

  شیائومی می 9 لایت | (XIAOMI MI 9 LITE (M1904F3BG (5)

 • شیائومی می آ 2 | (Xiaomi Mi A2 (M1804D2SG

  شیائومی می آ 2 | (Xiaomi Mi A2 (M1804D2SG (3)

 • شیائومی می آ 2 لایت | (Xiaomi Mi A2 Lite (M1805D1SG

  شیائومی می آ 2 لایت | (Xiaomi Mi A2 Lite (M1805D1SG (1)

 • شیائومی می آ 3 | Xiaomi Mi A3

  شیائومی می آ 3 | Xiaomi Mi A3 (9)

 • شیائومی می آ 3 لایت | Xiaomi Mi A3 Lite

  شیائومی می آ 3 لایت | Xiaomi Mi A3 Lite (1)

 • شیائومی می سی سی 9 | Xiaomi Mi CC9

  شیائومی می سی سی 9 | Xiaomi Mi CC9 (1)

 • شیائومی می سی سی 9 ای | Xiaomi Mi CC9e

  شیائومی می سی سی 9 ای | Xiaomi Mi CC9e (2)

 • شیائومی می سی سی 9 پرو | Xiaomi Mi CC9 Pro

  شیائومی می سی سی 9 پرو | Xiaomi Mi CC9 Pro (1)

 • شیائومی می مکس | Xiaomi Mi Max 2

  شیائومی می مکس | Xiaomi Mi Max 2 (1)

 • شیائومی می مکس 3 | (Xiaomi Mi Max 3 (M1804E4A

  شیائومی می مکس 3 | (Xiaomi Mi Max 3 (M1804E4A (2)

 • شیائومی می میکس 3 | (Xiaomi Mi Mix 3 (M1810E5A

  شیائومی می میکس 3 | (Xiaomi Mi Mix 3 (M1810E5A (1)

 • شیائومی می نوت 10 | XIAOMI MI NOTE 10

  شیائومی می نوت 10 | XIAOMI MI NOTE 10 (6)

 • شیائومی می نوت 10پرو | XIAOMI MI NOTE 10 Pro

  شیائومی می نوت 10پرو | XIAOMI MI NOTE 10 Pro (5)

 • شیائومی می نوت 8 | XIAOMI MI NOTE 8

  شیائومی می نوت 8 | XIAOMI MI NOTE 8 (2)

 • شیائومی می نوت 8 پرو | XIAOMI MI NOTE 8 Pro

  شیائومی می نوت 8 پرو | XIAOMI MI NOTE 8 Pro (2)

 • شیائومی می نوت 8 تی | XIAOMI MI NOTE 8t

  شیائومی می نوت 8 تی | XIAOMI MI NOTE 8t (2)

 • شیائومی می نوت 9 اس | XIAOMI MI NOTE 9s

  شیائومی می نوت 9 اس | XIAOMI MI NOTE 9s (1)

 • شیائومی می نوت 9 پرو | XIAOMI MI NOTE 9 Pro

  شیائومی می نوت 9 پرو | XIAOMI MI NOTE 9 Pro (2)

 • معرفی:

  شیائومی ابتدا در سال 2010 توسط لی جون و با مشارکت 6 شخص دیگر تاسیس شد و دفتر مرکزی این شرکت در پکن قرار دارد.این شرکت در سال 2017 توانست به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح گوشی هوشمند شناخته شود و در ابتدا با رشد سر سام آور خود بازار کشور مادرش یعنی چین را به کنترل محصولات خود درآورد و با گسترش در بازارهای کشورهایی مثل هند و مالزی پیشرفتش را چند برابر کرد.

  دستاوردها:

  قبلاً تمرکز اصلی این شرکت بر ساخت گوشی‌های هوشمند با قیمت مقرون به صرفه و کیفیت بالا بود ولی خلاقیت این شرکت انتها نداشت و وارد سایر بازارهای کالای الکترونیک و گجت هوشمند شد و محصولاتی مثل پاور بانک، تصفیه هوا، ترازو،تلویزیون، انواع هدفون، هدست و هندزفری، اسپیکر، دوربین، دستبند سلامتی، لپ تاپ، تبلت و … که همگی طیف کالایی شیائومی را تشکیل میدهند را تولید و عرضه کرد که با بازخورد بسیار بالایی قرار گرفت.
  فروشگاه اینترنتی شهرجانبی به عنوان مرجع فروش لوازم جانبی با هدف ارائه انواع لوازم جانبی برای برند شیائومی همچون پاور بانک،هدست،قاب گوشی،انواع گجت هوشمند و دیگر لوازم فعالیت می کند.